செருக்கழிக்கும் செம்மல்

வாழ்க்கையை இயல்பாக கொண்டாடுவோர் குறைவு. படைப்பாளிகள், இயல்பை படைத்து, வாழ்க்கையில் கோட்டை விட்டுவிடுவர்.
இதற்கு நேர்மறையாக எளிமையான இருப்பை எப்போதும் வெளிப்படுத்தும் எழுத்தாளர்களை பார்த்திருக்கிறேன். இதில், குமாரசெல்வாவை முதன்மையாக சொல்லலாம்.
படைப்புகள் போலவே இயல்பாக வாழ்பவர். எதையும் வெளிப்படையாக விவாதிக்கும் திறன் பெற்றவர்.
கூட்டங்களில் அவர் இருக்கும் இடங்கள் தனித்து தெரியும். அங்கு, கலகலப்பு இருக்கும். அவரது இயல்பான பேச்சு மொழி வசீகரிக்கும். வீட்டிலும், பொது இடங்களிலும், மேடையிலும் அவரது பேச்சு அணுகுமுறை ஒரே மாதிரியானதுதான்.
வட்டாரங்களுக்குள் வட்டாரங்கள் இருப்பதை அவரது இயல்பு உணர்த்தும்.
‘நாங்க நாஞ்சி நாடு’ என்று நெஞ்சு நிமிர்த்தி ஒருவகை மனச் செருக்குடன் திரிந்தவர்களை, அவரது மொழியும் விவாத வன்மையும் கலக்கு திணறடித்தது; செருக்கழித்தது . நாஞ்சில் மொழி மிகக்குறுகிய வெளியுடையது. அதைவிடவும் பரந்த வட்டாரத்தன்மையுள்ள மொழி ஆளுமை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிறபகுதிகளில் உள்ளதை வெளிப்படுத்தியவர் அவர்தான்.
மக்களைச் சாராமல் அவர் எதுவும் எழுதியதில்லை. அனுபவங்களை உள்ளடக்கிய சொற்கள் அவருடையவை. அவரது வாழ்க்கை போலவே இயல்பானது அவரது சொற்களும். உக்கிலுவும், குன்னிமுத்துவும் புதிய திறப்பை காட்டும்.
இதை வாசிக்க அவரைப்போலவே எளிமையான மனநிலைக்குள் வரவேண்டும். அப்போது, உங்கள் வாழ்க்கையின் பல தருணங்களை குமாரசெல்வா நினைவு படுத்துவார். அவரை உங்கள் சுய முகமாக பார்க்கலாம்.
இதழ் 17 க்கு, 2013 ல் எழுதி கொடுத்த கட்டுரை

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s